Search

Electric Motors, Mechanical and Electrical Motion
Controls and Power Generation Products

logo

Copyright © 2017 雷勃企业管理(上海)有限公司    苏ICP备16024351号                                     隐私政策

1

我们高效节能地化能量为动力
创造更美好的明天

  • 01

商用压缩机密封电机

【摘要】:
密封电机、驱动控制系统高压:付先生(+86)189-0730-0082 中压:征先生(+86)159-0622-8129 变频器、起动器:许先生(+86)139-0730-4884邮箱:china.sales@regalbeloit.com

密封电机、驱动控制系统

高压:付先生 (+86)189-0730-0082 
中压:征先生 (+86)159-0622-8129 
变频器、起动器:许先生 (+86)139-0730-4884
上一篇:
下一篇: