Search

内页_logo

Electric Motors, Mechanical and Electrical Motion
Controls and Power Generation Products

Copyright © 2017 雷勃企业管理(上海)有限公司    苏ICP备16024351号

我们高效地化能量为动力
创造更美好的明天

       
 

商业行为及道德准则

 

诚信举报方式

 

 

点击图片查看详情

(请点击图片查看详情)

 

 

 

 

 
当您有疑问或怀疑存在不当行为时,最好的做法通常是将它报告给您直接主管、团队领导或经理,因为他们最有可能解决该问题。如果您不愿意向您的当地团队或管理层举报,
 
我们还提供多种其他举报方式:
 
在线举报平台           
 
诚信举报邮箱              
 
电话举报热线              
中国:400-120-4932
 
 
 
法律合规部联系邮箱: